Parkeringshus Vulcanus

Samarbetspartner Serneke

Beställare Borås kommuns Parkerings AB

Färdigställt hösten 2019

Specielt projekt med BIPV-paneler.

Bruna och orangea fasadintegrerade paneler samt ett vanligt takmontage.