Tjänster

En långsiktig
ekonomisk investering

Ekonomiska och miljömässiga faktorer gör att det idag är en god affär att investera i solenergi. På ett enkelt sätt kan vi ställa om delar av världens energiproduktion från fossil till fossilfri. På så sätt kan vi tillsammans bidra till att nå de globala miljömålen och arbeta mot rådande klimathot. Med effektgarantier upp till 30 år och pay-offtider så låga som 8 år är det även en god ekonomisk investering.

Rådgivning

Vi hjälper våra kunder med förstudier där vi analyserar förutsättningarna på den aktuella fastigheten. Vi tittar på parametrar såsom geografisk placering, orientering, byggnadens konstruktion, energiförbrukning och framtida behov.

Design & konstruktion

Tillsammans med våra kunder tar vi fram den optimala anläggningen för det specifika ändamålet. Fokusområden kan vara design, konstruktion, produktion och ekonomi. Varje solcellsanläggning är unik och vi på Gridcon skräddarsyr anläggningen efter kundens behov. Vi är märkesoberoende vilket gör oss flexibla.

Projektledning

Vi planerar installationen med alla tekniska discipliner och övriga parter. Vi på Gridcon har gedigen erfarenhet av projektledning av små som stora komplexa anläggningar. Tydlighet i gränsdragning mellan inblandade parter är a och o för ett lyckat projekt.

Installation

Gridcon är auktoriserade elinstallatörer av elproduktionsanläggningar hos Elsäkerhetverket. Det innebär att vi följer gällande lagstiftning vid samtliga installationer. Genom egenkontrollprogram tillser vi att installationen blir korrekt utförd. Vi har ett tätt samarbete med erfarna takentreprenörer och kan på så viss erbjuda kompletta tak-byten i samband med solcells-installationer. Vi tillämpar vanligen AB04, ABT06 och ABS 09.

Service & teknisk rådgivning

Med mer än 30års samlad erfarenhet inom området har vi på Gridcon erhållit god teknisk kunskap. Genom den erfarenheten har vi lärt oss vilka tekniska lösningar som passar bäst.