Flogstad Heimstaden

I samarbete med Byggkoordinator i Norrköping hjälpte Gridcon till att göra en förstudie samt ta fram alternativa lösningar. Därefter bistod Gridcon vid framtagande av förfrågningshandlingar. Ett mycket speciellt projekt med vita fasadmonterade paneler samt ett vanligt takmontage med växelriktare från Ferroamp.

Beställare Heimstaden