Ett genuint intresse för solkraft

Gridcon AB är ett av de företag som har längst erfarenhet av solcellsinstallationer i Sverige. Vi har mer än 30års samlad erfarenhet av solenergi och därmed också längst drifterfarenhet. Med andra ord vet vi vad vi gör och eftersom våra produkter varit i drift sedan 2008 kan vi säkerställa att våra garantier gäller.

Namnet kommer från det engelska ordet ”grid connected” (nätansluten) och syftar på företagets huvudområde som är nätanslutna solcellsanläggningar. Företaget grundar sig i ett genuint intresse för solkraft och existerade tidigare i mindre skala under namnet Solkraft Östergötland – därför har vi arbetat med solenergi sen början av 2000-talet.

Miljöpolicy

Målet med Gridcons arbete är att främja användandet av förnyelsebara energikällor i samhället. Fokus ska ligga på produkter och lösningar som inbegriper solenergi. Som ett steg i främjandet av förnyelsebara energikällor ska Gridcon arbeta för en ökad kunskapsspridning om just solenergi i Sverige.

 

Kvalitetspolicy

På Gridcon håller vi en hög kvalitet i alla led som vår främsta konkurrensfördel. En hög kvalitet innebär att vi säkerställer att du som kund blir fullständigt nöjd med det arbete vi utför.

Nöjda och återkommande kunder är vår främsta drivkraft för kvalitetsarbetet.

Under hösten 2019 påbörjade Gridcon processen mot att bli certifierade enligt IS0 9001, ISO 14001 och ISO 45001. ISO-certifieringen är ett steg i att ytterligare kvalitetssäkra vårt arbete och på så sätt säkerställa att våra kunder blir ännu lyckligare.