STARTSIDAN

  |  

PROJEKT

  |  

OM GRIDCON

  |  

KONTAKT

  |  


Om Gridcon
Miljöpolicy
Kvalitétspolicy


Miljöpolicy

Målet med Gridcons arbete är att främja användandet av förnyelsebara energikällor i samhället. Fokusering ska ligga på produkter och lösningar som inbegriper solenergi. Som ett steg i främjandet av förnyelsebara energikällor ska Gridcon arbeta för en ökad kunskapsspridning om just solenergi i Sverige.

Gridcon bedriver ett miljöledningsarbete som följer intentionerna i standard ISO 14001 med målsättningen att bli certifierade. Detta betyder bland annat att miljöhänsyn vägs in i alla beslut som tas i bolaget.

Miljöledningsarbetet ska dessutom fortlöpande granskas och utvärderas för att möjligöra ständiga förbättringar.
       

Logga in

GRIDCON AB   |   HYDRAULVÄGEN 5   |   616 34 ÅBY   |   INFO@GRIDCON.SE   |  WEBBYRÅ: HAMRÉN WEBBYRÅ